Hoppa till sidans innehåll

Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Stipendier

Upplands Idrottsförbund hanterar ett antal stipendier, som kan sökas av föreningar, idrottsledare och aktiva inom uppländsk idrott. Samtliga stipendieansökningar ska vara Upplands Idrottsförbund tillhanda senast den 28 februari, jämna årtal. Förbund, föreningar och enskilda medlemmar äger rätt att föreslå stipendiater.
  • Uppdaterad: 11 SEP 2017 10:49

SK Velias minnesfond
SK Velias minnesfond är räntebärande och den årliga avkastningen fördelas så att en femtedel tillfaller fonden, medan resterande femtedelar fördelas över stipendier till antal och storlek enligt Upplands Idrottsförbunds beslut och riktlinjer. Dock ska alltid ett av stipendierna årligen tillfalla brottningssporten. Medel ur minnesfonden kan tilldelas enligt följande:

  • Ungdomsläger för förening eller enskild, dock inte så kallad knatte- eller elitverksamhet.
  • Ungdomsledarutbildning, dock ej yrkesutbildning.
  • Brottningsförening, ledare eller aktiv med uppenbara ambitioner eller förutsättningar att i positiv riktning utveckla brottningssporten inom distriktet.

Upplandsfonden
Upplandsfonden är räntebärande och den årliga avkastningen fördelas så att en tiondel tillfaller fonden och resterande nio tiondelar utdelas som stipendier till ledar- eller tävlingsaktiv ungdom som är medlem i en förening tillhörande Upplands Idrottsförbund och som studerar på idrottsfolkhögskola eller idrottsgymnasium. Stipendier kan tilldelas en eller flera ungdomar.

Upplands Idrottsförbunds jubileumsfond
Fonden bildades i samband med Upplands Idrottsförbunds 100-årsjubiluem. Fonden ska uppmuntra välförtjänta ledare och aktiva som verkar för idrottens utveckling i Uppland. Stipendiater kan föreslås av Upplands Idrottsförbund, föreningar och SDF. Upplands Idrottsförbunds stipendiegrupp utser vilka som ska tilldelas stipendier. Gruppen beslutar om årlig stipendiesumma och antal stipendiater.

Uppsala Oldboys
Syftet med föreningen Uppsala Oldboys stipendier är att stödja föreningar, ledare och aktiva inom Upplands Idrottsförbunds distrikt inom idrotterna friidrott, orientering och skidor, med uppenbara ambitioner och föutsättningar att i positiv riktning utveckla respektive idrott. Föreningen Uppsala Oldboys delar varje år ut tre stycken stipendier à 2 000 kronor per idrott, alltså totalt nio stycken stipendier. Företräde ges till sökande i syfte att anordna eller att delta i en ungdomsledarutbildning. Förslag till stipendiater kan lämnas av föreningar och distriktsidrottsförbund (SDF) inom friidrott, orientering och skidor. Ansökan ska vara Upplands Idrottsförbund tillhanda senast den 28 februari. Upplands Idrottsförbunds stipendiegrupp utser stipendiaterna. Stipendierna delas ut vid Upplands Idrottsförbunds stämma eller SDF-konferens.

Uppsalaföreningarnas Jubileumsfond
En fond skapad för att stimulera särskilt förtjänta ungdomsledare i Uppsala kommun. 

Postadress:Upplands Idrottsförbund
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress: Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:Tel: 018277000
Fax: 018247730
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss