Hoppa till sidans innehåll

Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Stipendier

Upplands Idrottsförbund hanterar ett antal stipendier till föreningar, idrottsledare och aktiva inom uppländsk idrott. Samtliga stipendieansökningar ska vara Upplands Idrottsförbund tillhanda senast den 31 december. Förbund, föreningar och enskilda medlemmar äger rätt att föreslå stipendiater.
  • Uppdaterad: 25 OKT 2019 12:27

Upplandsfonden

Upplands Idrottsförbund har beslutat att dela ut grundkapitalet i Upplandsfonden, varmed stipendium om 20 000 kr årligen kommer delas ut så länge det finns kapital.

Målgrupp är ledar- eller tävlingsaktiv mellan 13–25 år, som studerar. Företräde ges till ledar- eller tävlingsaktiva som bedriver eftergymnasiala studier.  Stipendiater ska vara aktiv i förening tillhörande Upplands Idrottsförbund. Stipendiet kan tilldelas en eller flera ungdomar. Ansökan ska göras före december månads utgång

Upplands Idrottsförbunds jubileumsfond

Fonden bildades i samband med Upplands Idrottsförbunds 100-årsjubiluem. Upplands Idrottsförbund har nu beslutat att dela ut grundkapitalet genom att dela ut ett stipendium om 25 000 kronor för år 2020 respektive 2021.

Fonden ska uppmuntra välförtjänta ledare och aktiva som verkar för idrottens utveckling inom Upplands Idrottsförbund. Stipendierna skall användas till utveckling av lovande verksamhets- och organisationsledare samt aktiva. Stipendiater kan föreslås av Upplands Idrottsförbund, föreningar och SDF. Upplands Idrottsförbunds stipendiegrupp utser vilka som ska tilldelas stipendier.

Uppsala Oldboys

Syftet med föreningen Uppsala Oldboys stipendier är att stödja föreningar, ledare och aktiva inom Upplands Idrottsförbunds distrikt inom idrotterna friidrott, orientering och skidor, med uppenbara ambitioner och förutsättningar att i positiv riktning utveckla respektive idrott.

Varje år delas två stycken stipendier à  4000 kronor per idrott, alltså totalt 6 stycken stipendier. Företräde ges till sökande i syfte att anordna eller att delta i en ungdomsledarutbildning. Förslag till stipendiater kan lämnas av föreningar och distriktsidrottsförbund (SDF) inom friidrott, orientering och skidor. Ansökan ska vara Upplands Idrottsförbund tillhanda senast den 31 december. Upplands Idrottsförbunds stipendiegrupp utser stipendiaterna.

Kontakt

Linus di Zazzo

 018-27 70 24
This is a mailto link

Relaterade sajter

Postadress:Upplands Idrottsförbund
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress: Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:Tel: 018277000
Fax: 018247730
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss