Hoppa till sidans innehåll

Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Upplands Idrottsförbund vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsytor som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället.
  • Uppdaterad: 23 SEP 2019 13:50

Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter vi årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

Ansökan för samtliga sex stöd görs efter samtal med idrottslyftsansvarige Pär Englund via IdrottOnline och Idrottsmedel. Dessa stöd, med undantag av Stöd till nya aktivitetsytor större projekt, handläggs vid fyra möten under året. Varje beslutsmöte föregås av en sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på respektive möte. Datumen är som följer 1 februari, 1 maj, 1 september och 1 november. 

3,5 miljoner kronor att söka
I år har Upplands Idrottsförbund 3,5 miljoner kronor att fördela och det största stödet är 400 000 kroror. Stödet utgör högst 50 procent av den totala kostnaden. För att kunna söka 400 000 kronor behöver föreningen antingen äga anläggningen eller ha ett 10-årigt nyttjanderättsavtal. Det finns även en gräns på 200 000 kronor för vilken det räcker med ett 3-årigt nyttjanderättsavtal

Ett undantag till stödet ovan är ett stöd per år där ansökan görs hos Riksidrottsförbundet (RF). Det stödet omfattar 600 000 kronor, men max 30 procent av den totala kostnaden. 

Utrustning till parasport
En nyhet för året är att det finns möjlighet att söka stöd för utrustning till parasport. Det stödet söks hos RF. Det finns 3,5 miljoner kronor totalt att söka för hela landet. Det största belopp en förening kan få är 400 000 kronor eller högst 75 % av den totala kostnaden.

Sök Idrottslyft hos specialidrottsförbund
Även vissa specialidrottsförbund (SF) har idrottslyftsmedel för anläggningar och idrottsmiljöer, se respektive SF:s hemsida. 

Andra möjligheter till stöd till anläggningar och idrottsmiljöer
Utöver idrottförbundens stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka stöd från andra organisationer och myndigheter. Några exempel på detta är Allmänna Arvsfonden, Jordbruksverket, kommuner, landsbygdsfonder och lokala stiftelser.

Hos Allmänna Arvsfonden kan föreningar söka lokalstöd för en nyskapande anläggning som är unik för det lokala området om den riktas sig till målgrupperna barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Här finns mer information om Allmänna Arvsfondens lokalstöd.

Jordbruksverkets har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygdens. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets stöd.

Kontakta Pär Englund om du behöver stöd och råd med ansökan eller har allmänna frågor om anläggningar och idrottsytor. 

Postadress:Upplands Idrottsförbund
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress: Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:Tel: 018277000
Fax: 018247730
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss