Hoppa till sidans innehåll

Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: SUVAD MRKONJIC

Valfrågor 2018

Uppländsk idrott är en viktig och positiv kraft i samhället. Med nästan 60 000 aktiva i 1150 ideella föreningar och cirka 15 000 ledare skapar idrottsrörelsen en rad positiva bieffekter som vi kallar samhällsnytta.
  • Uppdaterad: 2018-01-31 12:27

Idrott bidrar till en god folkhälsa genom fysisk aktivitet, social gemenskap och meningsfullhet. Uppländsk idrott vill att barn, unga, vuxna och äldre ska välja att idrotta i en förening hela livet. Tidiga positiva upplevelser av motion och idrott har stor betydelse för om vi är fysiskt aktiva även senare i livet.


Träning och gemenskap för starkare seniorer

Uppländsk idrott vill att fler blir engagerade inom föreningsidrotten under hela livet. En allt större del av befolkningen blir allt äldre - var tredje svensk kommer år 2025 att vara över 60 år - och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Ett gott åldrande förbättrar och förlänger livet och en av de insatser som har störst positiv effekt på människors hälsa är en ökning av den fysisk aktiviteten. Om fler äldre tränar mer skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i hälso- och sjukvårdskostnader, eftersom de ekonomiska besparingarna som kan göras inom sjukvården är större för äldre än för yngre.

Upplands Idrottsförbund vill:

  • att det tillförs extra medel för ett utökat stöd till föreningar som vill jobba med idrott för äldre.


Bygg för vår hälsa

Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. De är en källa till glädje och gemenskap samt främjar motion, hälsa och livskvalité. Tillgången till idrottsanläggningar och närhet till dessa får fler att idrotta och har flera positiva effekter: Sjukvårdskostnader minskar när möjligheterna till fysisk aktivitet ökar, känslan av delaktighet i lokalsamhället ökar och allt detta får positiva konsekvenser både på kort och lång sikt. Anläggningar och idrottsmiljöer måste därför vara ett naturligt inslag i samhällsplaneringen.

Upplands Idrottsförbund vill:

  • att samtliga kommuner tar hänsyn till organiserad idrott och spontanidrott i sina översiktsplaner och där det är möjligt, även i sina detaljplaner.
  • att samtliga kommuner ser Upplands Idrottsförbund som rådgivare/remissinstans gällande översiktsplaner och detaljplaner.

Kontakt

Dag Söderberg
Distriktsidrottschef
018-27 70 07
This is a mailto link

Madeleine Andersson
Idrottskonsulent intressepolitik
0706-25 99 81
This is a mailto link

Idrottens samhällsnytta

Relaterade sajter

Postadress:Upplands Idrottsförbund
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress: Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:Tel: 018-277000
Fax: 018-247730
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss