Hoppa till sidans innehåll

Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Prioriterade frågor 2019-2020

  • Uppdaterad: 31 JAN 2018 12:27

Idrottens samhällsnytta

Idrottsrörelsen är en viktig och positiv kraft i samhället och bidrar till en god folkhälsa genom fysisk aktivitet, social gemenskap och meningsfullhet. Med nästan 3 miljoner aktiva i 20 000 ideella föreningar med mer än 600 000 ledare är idrottsrörelsen Sveriges största folkrörelse. Men forskning visar att många barn och ungdomar rör sig för lite och det finns flera grupper av människor som idag står helt utanför idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen i Uppland vill göra idrotten tillgänglig för fler och vi tror på en välkomnande idrott där ännu fler kan känna tillhörighet och få möjlighet att uppleva glädje och växa tillsammans med andra. Vi vill att alla barn, unga, vuxna och äldre ska idrotta i en förening hela livet.

Upplands Idrottsförbund vill:

  • att det tillförs extra medel för ett utökat stöd till föreningar som anordnar idrottslig verksamhet för grupper som idag står utanför idrottsrörelsen
  • att samtliga kommuner tillför extra utrymme för rörelse under den samlade skoldagen.

Bygg för vår hälsa

Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. De är en källa till glädje och gemenskap samt främjar motion, hälsa och livskvalité. Tillgången till idrottsanläggningar och närhet till dessa får fler att idrotta och har flera positiva effekter: Sjukvårdskostnader minskar när möjligheterna till fysisk aktivitet ökar, känslan av delaktighet i lokalsamhället ökar och allt detta får positiva konsekvenser både på kort och lång sikt. Anläggningar och idrottsmiljöer måste därför vara ett naturligt inslag i samhällsplaneringen.

Upplands Idrottsförbund vill:

  • att samtliga kommuner tar hänsyn till organiserad idrott och spontanidrott i sina översiktsplaner och där det är möjligt, även i sina detaljplaner.
  • att samtliga kommuner ser Upplands Idrottsförbund som rådgivare/remissinstans gällande översiktsplaner och detaljplaner.

Kontakt

Dag Söderberg
Distriktsidrottschef
018-27 70 07
This is a mailto link

Madeleine Andersson
Idrottskonsulent intressepolitik
0706-25 99 81
This is a mailto link

Idrottens samhällsnytta

Postadress:Upplands Idrottsförbund
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress: Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:Tel: 018277000
Fax: 018247730
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss