Hoppa till sidans innehåll

Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Integration, inkludering och jämställdhet

Idrotten ska självklart inkludera och representera alla i samhället

Inkluderande idrott

Ett av de prioriterade områdena i svensk idrott strategi handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Det vinner vi alla på.
  • Uppdaterad: 27 AUG 2018 15:13

Idrotten kan erbjuda en rolig sysselsättning, en hälsosam aktiv fritid och en gemenskap i föreningen som en väg in i det svenska samhället för både nya och äldre medborgare.

Vi vill främja människors lika möjligheter och rättigheter att delta i våra idrottsföreningar avsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vid lotsning handlar det om att locka in nya medlemmar till föreningen. Vid utbildning av medlemmar, ledare och föreningen som helhet så fokuserar vi både på befintliga medlemmar och nya rekryteringar.

Integrationssamordnarna stödjaäven  kommuner och kommunansvariga med relevant SISU utbildning för föreningslivet med fokus på våra idrottsföreningar.

Vi har öppnat upp dialoger med andra aktörer och organisationer som verkar på denna arena - ett ”spindel i nätet-arbete” som kommer att göra Uppländsk idrott till en allt starkare samhällsaktör.

Lotsningskonsulenter

Gottsunda/Valsätra

Tatiana Håkansson
018-27 70 00
This is a mailto link

Älvkarleby/Skutskär
Kent Björk
018-27 70 00
This is a mailto link

Postadress:Upplands Idrottsförbund
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress: Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:Tel: 018277000
Fax: 018247730
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss