Hoppa till sidans innehåll

Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Rörelsesatsning i skolan

Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse

Rörelsesatsning i skolan

I regeringens satsning ”Samling för daglig rörelse” är Riksidrottsförbundets uppdrag att genomföra en nationell kraftsamling för mer rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen. Rörelsesatsningen i skolan är en satsning för att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.
  • Uppdaterad: 25 SEP 2018 10:43

Rörelsesatsning i skolan startade 2018 och är en kraftsamling som ligger i linje med idrottsrörelsens vision, att vi vill ha världens bästa idrott. En idrott där fler får möjlighet att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Vi drivs också av vår verksamhetsidé som säger att vi idrottar för att ha roligt, må bra och utvecklas genom hela livet. Idrottsrörelsen vill att många fler ska få denna möjlighet. Att tillsammans med skolan jobba utifrån rörelseförståelse är ett sätt.

Satsningen leds på regional nivå av distriktsidrottsförbunden i samverkan med kommuner och andra huvudmän. Läs mer om Samling för daglig rörelse på regeringen.se

Målgruppen är årskurs F-6 på utvalda skolor.

Målet är att ge barnen en grund för fysisk aktivitet som kan bestå under hela livet. En grund som byggs utifrån det som vi kallar för rörelseförståelse. Ett begrepp som innefattar så mycket mer än bara rörelse. Det går ut på att utveckla alla dimensioner hos en individ.

Vad är rörelseförståelse?

Rörelseförståelse handlar om att hitta sina verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysiskt aktiv under hela livet. 

 

Dessa tre komponenter skapar en helhet men är individuella. Varje barns behov av stöd och verktyg ser olika ut och behöver bemötas på olika sätt.

Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse. Därför är skolan en självklar plats att jobba utifrån. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnen att kunna idrotta och vara i rörelse hela livet.

Barn och unga rör sig för lite

Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för väl befinnandet, för folkhälsan och för skolresultatet. Ändå vet vi att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 min per dag.* För att komma tillrätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling från flera aktörer.

*De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skolan och på fritid, rapport från Centrum för idrottsforskning 2016.

Kontakta oss för att få veta mer om skolsatsningen – tillsammans kan vi hitta formerna för att barnen ska kunna, vilja och vara i rörelse hela livet.

Kontakt

Annie Selander
0706-29 89 35
This is a mailto link

Material och dokument

Postadress:Upplands Idrottsförbund
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress: Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:Tel: 018-277000
Fax: 018-247730
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss