Hoppa till sidans innehåll

Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Rörelsesatsning i skolan

Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse

Rörelsesatsning i skolan

I regeringens satsning ”Samling för daglig rörelse” är Riksidrottsförbundets uppdrag att genomföra en nationell kraftsamling för mer rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten.
  • Uppdaterad: 08 FEB 2019 08:22

Material och inspiration hittar du på Riksidrottsförbundets hemsida

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. Bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Läs studien på Centrum för idrottsforsknings hemsida

Riksidrottsförbundets uppdrag
Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att Riksidrottsförbundet (RF) ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. Läs mer på Regeringens hemsida

Vad är rörelsesatsningen?
Satsningen innebär en samverkan med skolan. Vi vill skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. Aktiviteterna ska dock inte bedrivas på ordinarie lektionstid.

Exempel på aktiviteter:

  • Organiserade rastaktiviteter, utformade att i första hand locka elever som inte är aktiva.
  • Utbildning för skolpersonal i rörelseförståelse.
  • Samordnare från RF:s distriktsidrottsförbund (distrikten) skapar nätverksträffar med rektorer och elevhälsa.

Distriktsidrottsförbunden (DF) leder rörelsesatsningen regionalt, i nära samverkan med kommuner och skolor och gärna genom eller tillsammans med skolornas egna idrottsföreningar och elevhälsan. Rörelsesatsningen samspelar med skolans uppdrag. I läroplanen för grundskolan står: ”Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

Upplands idrottsförbunds uppdrag
Upplands idrottsförbund leder satsningen i Uppland, i nära samverkan med kommuner och skolor. Satsningen kommer att genomföras i grundskolorna i Tierps kommuns under 2019 – 2020.

Vilka vill vi nå?
Satsningen riktar sig till barn i årskurs F-6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Vad vill vi uppnå?
Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv.

– Tillsammans med skolan kan vi skapa fler tillfällen för rörelse under skoldagen. För alla barn och framför allt de barn som idag inte är aktiva. Förhoppningen är att vi kan hjälpa skolorna att utveckla det de redan gör och hitta hållbara lösningar så att skolorna ska kunna driva arbetet vidare själva. I förlängningen kan detta leda till en förbättrad och mer jämlik folkhälsa, säger RF:s projektledare Kristin Ekblom.

 

Kontakt

Wilhem Widerholm
0720856992
This is a mailto link

Material och dokument

Deltagande skolor

Aspenskolan

Björkängsskolan

Bruksskolan

Centralskolan

Hållnäs skola

Kyrkskolan

Mehede skola

Ol Andersskolan

Tallbacksskolan

Vendels skola

Örbyhus skola

Postadress:Upplands Idrottsförbund
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress: Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:Tel: 018277000
Fax: 018247730
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss