Hoppa till sidans innehåll

Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrottens arbete för barns trygghet stärks

2019-06-04 09:40

Längre preskriptionstid för att anmäla de allvarligaste förseelserna, längre avstängning från idrotten vid allvarliga kränkningar och möjlighet för idrottsombudsmannen att anmäla till bestraffning. Det är tre åtgärder som beslutades vid RIM för att skapa tryggare idrottsmiljöer.
  • Uppdaterad: 04 JUN 2019 09:40

Nolltolerans
Ytterligare ett beslut som togs under RIM var att göra ändringar i stadgarna för att förtydliga att idrottsrörelsen lever enligt sin värdegrund. Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö och något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier, kränkningar och övergrepp är otänkbart.

– Idrotten ska vara en trygg plats där alla kan känna gemenskap, må bra och utvecklas. Att vara idrottsledare innebär ett stort ansvar och alla ledare ska leva och leda enligt idrottens värdegrund. För idrottsledare som bryter mot idrottens värdegrund måste konsekvenserna bli kännbara, säger Jonas Värm, sakkunnig i barn- och ungdomsidrott hos Upplands Idrottsförbund. 

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott
Idrotten har under de senaste åren stärkt arbetet för att skapa trygga idrottsmiljöer. Bland annat har varje idrottsdistrikt en sakkunnig i barn- och ungdomsidrott. I Uppland jobbar Jonas Värm som sakkunnig och honom kan ledare, tränare och styrelser vända sig till för råd och stöd om något skulle inträffa.

– Vi behöver dagligen arbeta med värdegrundsfrågor på alla nivåer i föreningar och förbund, säger Jonas Värm. 

Skärpningar för en trygg idrott
För att ytterligare förstärka och förtydliga vikten av att idrottsrörelsen lever enligt idrottens värdegrund röstade stämman för Riksidrottsstyrelsen förslag till följande ändringar:

  • Allvarliga kränkningar får mer kännbara påföljder. Straffet för den som allvarligt kränkt någon ändras från avstängning i högst två år till avstängning i lägst två år och högst 10 år.
  • Preskriptionstiden för anmälan av allvarliga kränkningar ändras till 10 år från den dag kränkningen begicks, från tidigare två månader.
  • Idrottsombudsmannens uppgift att vägleda och i vissa fall företräda förening eller medlem i förening förtydligas.
  • Idrottsombudsmannen ges rätt att kunna göra en anmälan till bestraffning.
  • Föreningar ska (istället för uppmanas att) begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.
  • Möjligheten för en förening att utesluta en medlem som bryter mot idrottens värdegrund ska skrivas mer tydligt.

Kontakt: Jonas Värm, 0704-52 56 96, This is a mailto link 

Här kan du läsa om alla beslut som togs på RIM

Postadress:Upplands Idrottsförbund
Box 23062
750 23 Uppsala

Besöksadress: Råbyvägen 77
754 60 Uppsala

Kontakt:Tel: 018277000
Fax: 018247730
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss